wazne grafikawazne grafika

W dniu 30-04-2016 r. o godzinie 18, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia. Zarząd Zrzeszenia zaprasza wszystkich Członków do gremialnego przybycia.