Zrzeszenie Producentów Papryki zachęca wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu organizowanym przez Wójta Gminy Przytyk.

Tematyka szkolenia:

  1. Zastosowania LNG – skroplonego gazu ziemnego, w szeroko pojętej gospodarce rolnej, przetwórstwie spożywczym, chłodnictwie

 organizowane przez Mazowiecką Agencje Energetyczną

Spotkanie odbędzie się w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego  w Słowikowie,

25 października  2016 r. o godz. 1000 

 

Program szkolenia:

10:00 – 10:15 – Rejestracja

10:15 – 10:30 – Powitanie uczestników

10:30 – 11:15 – LNG i jego infrastruktura

11:15 – 12:00 – Stacje regazyfikacji LNG do gazu ziemnego i ich zastosowanie oraz wykorzystanie w chłodnictwie

12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 – Stacje tankowania i ich zastosowania

13:00 – 13:45 – Stacje redystrybucji i ich zastosowania

13:45 – 14:00 – Poczęstunek

14:00 – 14:45 – LBG – Skroplony biogaz i jego wykorzystanie

 

Zapraszamy!!!!