kampania-informacyjna

W dniu 20-04-2017 r., o godź. 20ᵒᵒ, na nowym rynku w Przytyku (CDiPR), odbędzie się kolejne szkolenie z udziałem Pana Wojciecha Wojcieszka, przedstawiciela firmy Yara.
Tematy: papryka-sadzenie i początkowy okres wzrostu, analiza wody, przygotowanie pożywek, fertygacja, nawożenie dolistne, bieżące problemy.
Ochrona roślin-M. Kwiatkowski, firma Syngenta.
Systemy nawadniające i urządzenia do dozowania nawozów.