Powrót do aktualności
| Autor: Katarzyna Pająk

Bezpłatne szkolenie!!!

Zrzeszenie Producentów Papryki zachęca wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu organizowanym przez Wójta Gminy Przytyk. Tematyka szkolenia:
  1. Zastosowania LNG – skroplonego gazu ziemnego, w szeroko pojętej gospodarce rolnej, przetwórstwie spożywczym, chłodnictwie
 organizowane przez Mazowiecką Agencje Energetyczną Spotkanie odbędzie się w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego  w Słowikowie, 25 października  2016 r. o godz. 1000    Program szkolenia: 10:00 – 10:15 – Rejestracja 10:15 – 10:30 – Powitanie uczestników 10:30 – 11:15 – LNG i jego infrastruktura 11:15 – 12:00 – Stacje regazyfikacji LNG do gazu ziemnego i ich zastosowanie oraz wykorzystanie w chłodnictwie 12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa 12:15 – 13:00 – Stacje tankowania i ich zastosowania 13:00 – 13:45 – Stacje redystrybucji i ich zastosowania 13:45 – 14:00 – Poczęstunek 14:00 – 14:45 – LBG - Skroplony biogaz i jego wykorzystanie   Zapraszamy!!!!    
PARTNERZY Zobacz więcej