Powrót do aktualności
| Autor: Mirosław Łuska

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły zarabiać i występować o dotacje

W czwartek, 4 października 2018 roku, Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo ma określać m.in. formy i zasady zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich.

Co ważne, KGW zyskają osobowość prawną. Będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy i rejestracji koła gospodyń wiejskich zostaną w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi, niezależnymi m.in. od kółek rolniczych oraz od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Jaką działalność będą mogły prowadzić KGW?

W ustawie przyjętej przez Sejm stwierdzono, że „koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”.

Zgodnie z tą ustawą KGW powinno działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Zadaniem KGW, według ustawy ma być także dbanie o rozwój terenów wiejskich.

Źródło: https: www.tygodnik-rolniczy.pl

Link do artykułu

PARTNERZY Zobacz więcej