Powrót do aktualności
| Autor: Mirosław Łuska

List otwarty ZPPRP do Związku NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podjęło 31 lipca decyzję o złożeniu do Komisji Europejskiej skargi w sprawie nowych regulacji tworzących nową możliwość zatrudnienia – umowy o pomocy przy zbiorach. Dalej uzasadniając  skargę szef NSZZ Solidarność  dodaje - to nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, która nie jest zatrudnieniem w ramach kodeksu pracy i nie obejmują jej regulacje dot. zasad BHP, takich jak np. minimalnego odpoczynku, dźwigania, kontaktu z pestycydami, środków ochrony indywidualnej. To zdaniem Solidarności złamanie Dyrektywy 89/391/EWG mówiącej o obowiązkach państwa wobec bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Wyczerpaliśmy wszelkie możliwości krajowe przeciwstawienia się tej groźnej i niedopuszczalnej regulacji, która de facto przywraca w Polsce parobków – powiedział Piotr Duda, szef Solidarności” List otwarty ZPPRP do Związku NSZZ "Solidarność w odpowiedzi na skargę złożoną do Komisji Europejskiej w sprawie ww przez NSZZ "Solidarność" Link poniżej: list otwarty.
PARTNERZY Zobacz więcej