Powrót do aktualności
| Autor: Mirosław Łuska

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Panu Antoniemu Kwietniewskiemu

Z inicjatywy Grupy "Razem dla Papryki"- w skład której wchodzą Gmina: Potworów, Przytyk, Klwów, Radzanów, Stara Błotnica a także Zrzeszenie Producentów Papryki RP, w dniu 19.08.2018 r o godz. 15.00, przy Urzędzie Gminy w Przytyku,  będzie miało miejsce ważne wydarzenie dla Producentów Papryki- odsłonięcie pomnika prekursora uprawy Pana Antoniego Kwietniewskiego z Woli Wrzeszczowskiej.  Do Polski papryka trafiła prawie 30 lat temu, a pierwsze jej uprawy ulokowane zostały na terenie gminy Przytyk. Prekursorem uprawy był Antoni Kwietniewski z Woli Wrzeszczowskiej (gmina Przytyk), który sprowadził do Polski paprykę w 1982 roku. W roku następnym uprawę tego warzywa pod tunelami rozpoczęły również inne osoby z gminy Przytyk (m.in. Stanisław Kowalski z Woli Wrzeszczowskiej, Teofil Adach z Woli Grabowskiej oraz Tadeusz Łaski z Woli Wrzeszczowskiej), a w latach późniejszych papryka trafiła również do pobliskich gmin. W latach 80-tych papryka była najbardziej dochodową uprawą i prawie cała produkcja sprzedawana była na rynkach hurtowych i w detalu. Drewniane konstrukcje tuneli były stosunkowo tanią inwestycją i łatwą do wykonania przez każdego rolnika. Sukces ekonomiczny tej uprawy w latach 80-tych spowodował bardzo szybki wzrost uprawy papryki w całym regionie. Dlatego też, na skutek bardzo dużej produkcji tego warzywa – gmina Przytyk wraz z okolicznymi gminami: Potworów, Rusinów, Klwów nazwane zostały „paprykowym zagłębiem”. O tym że rejon radomski jest polskim zagłębiem paprykowym świadczy fakt, że uprawa tego gatunku prowadzona jest na obszarze ponad  1200 ha, w ponad 40 tys. tuneli foliowych. Jak wskazują najnowsze dane szacunkowe produkcją papryki w tym regionie zajmuje się około 2550 gospodarstw. Pomimo, że na rynku istnieje około 30 odmian papryki, tylko nieliczne uzyskały uznanie rolników z „zagłębia”. Papryka z tego regionu trafia nie tylko na polski rynek warzyw świeżych, ale również na rynki w licznych krajach Europy oraz Azji. Papryka uprawiana jest również w gruncie, aczkolwiek nie jest to produkcja na szeroką skalę. Wśród pionierów uprawy papryki w gruncie należy wskazać producentów z Lubelszczyzny, okolic Sandomierza i Grudziądza, którzy łącznie prowadzą produkcję uprawy na powierzchni ok. 520 ha, zaś roczna produkcja waha się w granicach 10-15 tys. ton. „Zagłębie” produkcyjne tego warzywa znajduje się w rejonie radomskim (gminy Przytyk, Potworów, Radzanów, Klwów, Wyśmierzyce).    
PARTNERZY Zobacz więcej