Powrót do aktualności
| Autor: admin

Informacja nt. szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

W związku z wystąpieniem w dniach 18 - 23 czerwca 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego burz z opadami deszczu, porywami wiatru do 90km/h oraz miejscami występującym gradem, poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku w/w zjawiska.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Potworowie, w pokoju nr 17 oraz na stronie www.potworow.pl. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok. Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w terminie do 03.07.2020r. w Urzędzie Gminy w Potworowie, w pokoju nr 17.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Powołana przez Wojewodę Mazowieckiego Komisja składająca się z przedstawicieli: Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie i Wójta Gminy, przeprowadzi wizję wszystkich szkód wymienionych we wniosku, dokona szacunku zakresu i wysokości strat oraz sporządzi protokoły szkód.

W ciągu 30 dni od ostatniego dnia przeprowadzenia lustracji w terenie, Komisja przekaże Wojewodzie Mazowieckiemu zestawienie zbiorcze z obszaru Gminy Potworów, dwa egzemplarze indywidualnych protokołów oszacowania szkód oraz imienny wykaz poszkodowanych.

Więcej informacji związanych z szacowaniem szkód spowodowanych deszczem nawalnym oraz huraganem można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Potworowie, w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu 48 671 30 46 wew. 117.

WÓJT GMINY Marek Klimek

PARTNERZY Zobacz więcej