Powrót do ogłoszeń
| Autor: Mirosław Łuska

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT." WSZYSTKIE SMAKI I KOLORY PAPRYKI- PROMOCJA PRZY UŻYCIU ZNAKU SŁOWNO -GRAFICZNEGO "POLSKA SMAKUJE"

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do przygotowania i składania oferty dotyczącej projektu (zadania) pt. "Wszystkie smaki i kolory papryki- promocja przy użyciu znaku slowno-graficznego "Polska Smakuje"". Termin składania ofert upływa w dn. 03.08.2018r  o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe [PDF]


SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2018

Przytyk, 01. 08. 2018r

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego: „Wszystkie smaki i kolory papryki – promocja przy użyciu znaku słowno-graficznego „Polska Smakuje””.
Zmiana dotyczy pkt. 3 (z brutto na netto) Było:

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:…………………… PLN brutto (słownie……………………….złotych brutto)

Jest:

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:……………………. PLN netto (słownie………………………… złotych netto)

W związku z powyższym termin składania ofert ulega zmianie: Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2018 r o godz. 12.00

PARTNERZY Zobacz więcej