Powrót do ogłoszeń
| Autor: Mirosław Łuska

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2018

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2018

Przytyk, 01. 08. 2018r

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego: „ Wszystkie smaki i kolory papryki – promocja przy użyciu znaku słowno-graficznego „Polska Smakuje””. Zmiana dotyczy pkt. 3 (z brutto na netto) Było:

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:…………………… PLN brutto (słownie……………………….złotych brutto)

Jest:

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:……………………. PLN netto (słownie………………………… złotych netto)

W związku z powyższym termin składania ofert ulega wydłużeniu: Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2018 r o godz. 12.00 Wszystkie zmiany wprowadzone zostały w zapytaniu ofertowym

PARTNERZY Zobacz więcej