Powrót do ogłoszeń
| Autor: admin

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WYDARZENIU PROMUJĄCYM POLSKĄ ŻYWNOŚĆ, POŁĄCZONYM Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, W HALI TARGOWEJ MARKTHALLE NEUN W BERLINIE (NIEMCY) W DNIACH 19-21 MARCA 2020 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje wydarzenie promujące polskie produkty rolno-spożywcze wysokiej
jakości, kuchnię i kulturę kulinarną w hali targowej Markthalle Neun w Berlinie (Niemcy), połączone z możliwością
sprzedaży detalicznej produktów, w dn. 19-21 marca br.


Markthalle Neun to centrum żywności w Berlinie – platforma, na której skupia się popyt i podaż na wysokiej jakości
rzemieślnicze produkty spożywcze. Jest to miejsce otwarte na kulturę, tradycję i styl życia różnych regionów świata.
Targowisko stawia sobie za cel promocję różnorodności kulinarnej wystawiających się krajów, kultury jedzenia,
ręcznych wyrobów oraz kładzie szczególny nacisk na wymiar lokalny, sezonowość, smak, wysoką jakość żywności oraz
umiejętność łączenia tradycyjnego podejścia do tematu kulinariów ze współczesnymi trendami.
Link do strony internetowej Markthalle Neun: https://markthalleneun.de/

Wstępny program wydarzenia
Program obejmuje trzy dni (czwartek-sobota):
W czwartek (19 marca), w godz. 12:00-22:00, odbędzie się tzw. Street Food Market, podczas którego biorące
udział w wydarzeniu promocyjnym firmy prowadzić będą:
– sprzedaż gastronomiczną w postaci małych przekąsek, napojów bądź innego rodzaju prostych dań, gotowych
do spożycia przez konsumentów na miejscu, które będą promować ofertę eksportową firmy, a jednocześnie
popularyzować wśród osób odwiedzających halę targową polskie tradycje kulinarne, polskie smaki i zachęcać do
nabywania polskich produktów (propozycja gastronomiczna musi odpowiadać asortymentowi firmy);
– sprzedaż detaliczną produktów żywnościowych z zakresu swojego asortymentu.
W piątek (20 marca), w godz. 12:00-18:00, oraz w sobotę (21 marca), w godz. 10:00-18:00, biorące udział w
wydarzeniu promocyjnym firmy prowadzić będą sprzedaż detaliczną produktów żywnościowych z zakresu
swojego asortymentu.

Zaproszenie KOWR obejmuje następujące elementy:

 zadaszone budki targowe o powierzchni 3 x 2 m, na wyposażeniu których znajdować się będzie stół pełniący rolę
lady wystawienniczej o wymiarach 2,9 x 0,80 m oraz krzesła lub ławki (KOWR zastrzega sobie możliwość
dokonania podziału powierzchni budki targowej, w tym stołu, pomiędzy dwie firmy z tej samej lub zbliżonejasortymentowo branży);

 dostęp do źródła napięcia w budkach targowych (220 V; maksymalna moc: 5 kW) oraz bieżącej wody zimnej w
hali (budki targowe nie mają bezpośredniego dostępu do wody bieżącej);

 pomieszczenie do składowania towaru;

 współdzielona lodówka i zamrażarka w pomieszczeniu do składowania towaru (uwaga: zapewnienie lodówki w
miejscu wystawienniczo-sprzedażowym, w razie istnienia takiej potrzeby, znajduje się po stronie i na koszt firm
biorących udział w wydarzeniu);

 jednolite oświetlenie budek targowych oraz elementy dekoracyjne (wszystkie dodatkowe elementy o charakterze
dekoracyjnym i promocyjnym firm muszą być konsultowane z KOWR);

 działania o charakterze promocyjnym prowadzone przez organizatora hali targowej przed i w trakcie wydarzenia
(m.in. wpisy do newslettera Markthalle Neun, posty w mediach społecznościowych);

 wsparcie organizacyjno-logistyczne podczas przygotowania i trwania wydarzenia.


Dodatkowe informacje:

 Szczegóły dotyczące warunków udziału w targowisku Markthalle Neun, wymogów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz minimalnych standardów produkcji i sprzedaży żywności znajdują się w Załączniku nr 1.

 Szczegóły dotyczące możliwości prowadzenia sprzedaży detalicznej w Markthalle Neun znajdują się w Załączniku
nr 2.

 KOWR nie zapewnia usługi tłumaczeniowej podczas wydarzenia (obowiązkowa jest znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikacyjnym przez osobę reprezentującą firmę podczas
wydarzenia).

 Zapewnienie, w razie potrzeby, niezbędnego sprzętu kuchennego, w tym, ekologicznych naczyń i sztućców
jednorazowych, do przygotowania i sprzedaży gotowych do spożycia porcji przekąsek podczas Street Food
Market i/lub porcji degustacyjnych we wszystkie dni wydarzenia znajduje się po stronie i na koszt firm biorących
udział w wydarzeniu.

 Ze względów bezpieczeństwa Markthalle Neun wyklucza możliwość smażenia w głębokim tłuszczu i grillowania
na terenie hali targowej.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszeniowy

 

PARTNERZY Zobacz więcej