Powrót do ogłoszeń
| Autor: Zrzeszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT."MOC POLSKICH WARZYW"

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do przygotowania i składania oferty dotyczącej projektu (zadania) pt. "Moc Polskich Warzyw"

Termin składania ofert upływa w dniu: 03.04.2023r o godz. 12.00

Treść zapytania ofertowego:  Zapytanie ofertowe projektu "Moc Polskich Warzyw"

Zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA  21.03.2023r NA WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA) "MOC POLSKICH WARZYW"

Informujemy, że z dniem 31.03.2023r zostało zmienione Zapytanie ofertowe dotyczące projektu (zadania) pt. "Moc Polskich Warzyw"

Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie wpływają na wysokość budżetu w ramach projektu (zadania).

Zakres aktualizacji/zmian:

Pkt. VI. ZAŁOŻENIA PROJEKTU

ppkt 5. Broszura informacyjno-kulinarna nr 1

Zmiana dotyczy:

Było:

- nakład 250 sztuk

Zmieniono na:

- nakład 320 sztuk 

ppkt 6. Broszura informacyjno- kulinarna nr 2

Zmiana dotyczy:

Było:

- nakład 250 sztuk

Zmieniono na:

- nakład 320 sztuk

ppkt 7. Broszura informacyjno- kulinarna nr 3

Zmiana dotyczy:

Było:

- nakład 250 sztuk

Zmieniono na :

- nakład 320 sztuk

ppkt 20. Organizacja szkolenia dla przedstawicieli branży produkcji warzyw w Polsce 

Zmiana dotyczy:

Było:

- Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie 1 szkolenia w atrakcyjnej nowoczesnej formie.

Zmieniono na:

- Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie 1 szkolenia dwudniowego w atrakcyjnej nowoczesnej formie. 

dodano zapis "dwudniowego"

 Było:

- Planowana liczba uczestników: minimum 15 osób.

Zmieniono na:

- Planowana liczba uczestników: minimum 15-20 osób.

W zwiazku z ww. zmianami termin składania ofert został wydłużony do dnia 12.04.2023r

Ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2023r do godz. 12.00

osobiście w siedzibie BIURA ZPPRP w godzinach od 9.00 do 12.00

  1. Radomska 2, 26-414 Potworów (I piętro)

Z dopiskiem na kopercie: Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. Projektu: „ Moc Polskich Warzyw”

 

Treść Zapytania ofertowego (ujednolicone) po uwzględnieniu w/w korekt: Zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2023r

PARTNERZY Zobacz więcej