Powrót do ogłoszeń
| Autor: Zrzeszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH DWULETNIEGO PROGRAMU PROSTEGO (INFORMACYJNO-PROMOCYJNY) PT. "PAPRYKA Z EUROPY. TRZY KOLORY RADOŚCI". NA RYNKU NIEMIEC, CZECH ORAZ SŁOWACJI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.05.2023R NA WYBÓR WYKONAWCY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH DWULETNIEGO PROGRAMU PROSTEGO (INFORMACYJNO-PROMOCYJNY) PT. "PAPRYKA Z EUROPY. TRZY KOLORY RADOŚCI" NA RYNKU NIEMIEC, CZECH I SŁOWACJI. 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26.06.2023R DO GODZ. 15.O0

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM- ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1.PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2.PDF

ZAŁĄCZNIK NR 3.PDF

ZAŁĄCZIK NR 2 DO UMOWY.PDF

ZAŁĄCZNIK NR 4.PDF

ZAŁĄCZNIK NR 5.PDF

PARTNERZY Zobacz więcej