Dzięki współpracy Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego ze Zrzeszeniem Producentów Papryki Rzeczpospolitej wspólnie wychodzimy naprzeciw potrzebom Polskich producentów oraz zmniejszamy ograniczenia w handlu warzywami z zagranicznymi kontrahentami.

Zrzeszenie producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej, które funkcjonuje od września 2014 roku, na obecną chwilę skupia około 80 członków – producentów warzyw pod osłonami. Są to osoby z terenu powiatów: białobrzeskiego, radomskiego oraz przysuskiego. Głównym założeniem Zrzeszenia jest reprezentowanie interesów producentów warzyw w sytuacjach dotyczących perspektyw rozwoju produkcji oraz dystrybucji. Zrzeszenie wiąże nadzieje ze współpracą z instytucjami i organizacjami związanymi z produkcją warzyw jak z  osobami z podobnych branży. Stawianie czoła wyzwaniom jakie niesie działalność członków oraz promocja ,,paprykowego rejonu’’ i polskich warzyw- to kluczowe cele Zrzeszenia. Wychodzenie naprzeciw problemom wynikającym ze zwiększającej się globalizacji w handlu warzywami, rosnącej konkurencji na rynku europejskim, związanej z embargiem rosyjskim, zniesienie barier handlu warzywami z Ukrainą oraz dążenie do zagwarantowania opłacalności produkcji – to priorytety sojuszu.

W zawiązku rozwojem Zrzeszenia oraz rosnącym zainteresowaniem innych producentów – Prezes Zarządu Mirosław Łuska zaprasza wszystkich chętnych do zawarcia członkostwa.

By przystąpić do współpracy należy pobrać ze strony internetowej (lub w siedzibie Zrzeszenia) deklarację(zakładka akty prawne)  i poprawnie wypełnioną dostarczyć do biura, które mieści się w budynku Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. Wszelkie informacje dotyczące opłat za przynależność do Zrzeszenia udzielone zostaną również w siedzibie CDiPR.

 

Źródło www.cdipr.pl