Przytyk dnia    17.02.2015r.

 

 

Szanowny Pan Minister

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki

 

Zarząd Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować Pana o powołaniu na Zebraniu Założycielskim w dniu 11.09.2014 r.  organizacji branżowej, skupiającej producentów papryki i innych warzyw spod osłon.Zrzeszenie zostało zarejestrowane w dniu 13.11.2014 r.,  w KRS pod numerem 0000530835, z siedzibą w Przytyku, przy ul. Zachęta 57.

Celem naszym jest reprezentacja i obrona interesów środowiska producentów papryki. Przede wszystkim jednak, chcemy być inicjatorami i pomocą dla  rolników w organizowaniu rynku naszych produktów. Chcielibyśmy to osiągnąć integrując  producentów w Grupach Producentów, a docelowo w Związkach Grup, korzystając z ustawy o Rynkach owocowo-warzywnych, a także we współpracy z nowo powstającym rynkiem w Przytyku.

Jesteśmy otwarci na konstruktywną współpracę, a także wszelką możliwą pomoc, przede wszystkim w środkach na przygotowanie (edukację)  kadry oraz członków przyszłych grup w radzeniu sobie z wszelką problematyką związaną z ich działalnością.

Chcielibyśmy, za pozwoleniem i wolą Pana Ministra uczestniczyć w tworzeniu prawa i podejmowaniu decyzji ważących na naszym działaniu.

Ministerstwo Rolnictwa jest najważniejszą instytucją dla rolników, dlatego też, do Pana zwracamy się w pierwszym rzędzie. Oczekujemy pozytywnej deklaracji na nasze postulaty.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Mirosław Łuska