Spotkanie 11 maja w Potworowie

W dniu 11 maja br., w siedzibie Urzędu Gminy, odbyło się zapowiedziane spotkanie poświęcone warunkom organizowania się producentów warzyw. W spotkaniu wystąpili zaproszeni goście.

Pan Łukasz Goździk, reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Witold Boguta, reprezentujący KZGPOiW i Krajową Radę Spółdzielczą. Pan Boguta przedstawił problematykę tworzenia i niektóre aspekty funkcjonowania organizacji producentów, z naciskiem na formę spółdzielczą.

Wystąpienie Pana Gożdzika wywołało konsternację. Okazało się że, ministerstwo rolnictwa nie przewidziało w nowym PROW-ie, wsparcia dla nowo powstających grup producentów w sektorze owoców i warzyw. I to pomimo faktu iż, zorganizowanie rynku warzyw jest żenująco niskie (poziom jednocyfrowy).

Pozostaje pytanie: dlaczego nasze ministerstwo, jeżeli cel, w postaci zorganizowanego rynku, nie został osiągnięty, zrezygnowało z dalszego udzielania pomocy dla wstępnie uznanych grup. Interesujące jest, jak długo ten proces trwał w krajach „starej Unii”. Czy też, w trakcie trwania programu, ucięto go jak nożem.