Informujemy, że Zrzeszenie Producentów Papryki RP ekspresowo rozpoczyna promocję Papryki pod hasłem: „Wszystkie smaki i kolory Papryki”. Przez kolejne 3 miesiące można obserwować nasze działania, mające na celu rozpowszechnienie „Zagłębia Paprykowego”.

Obecnie region radomski jest największym zagłębiem uprawy papryki w Polsce. Przybliżona wielkość
zbioru papryki waha się w granicach 100 tysięcy ton rocznie w około 3500 gospodarstw, w ponad
60 000 tuneli foliowych na obszarze około 1500 ha. Mocną stroną regionu jest ponad 30-letnia tradycja
w produkcji papryki oraz doświadczenie producentów.

Do chwili obecnej pomimo tego, że Polska jest w naszej części EUROPY największym producentem
papryki konsumpcyjnej nie były prowadzone działania mające na celu promowania papryki produkowanej
w Polsce (tzw. Patriotyzm konsumpcyjny).

W związku z powyższym, konieczne jest podniesienie wykreowanie mody na spożycie papryki, w
tym zwiększenie spożycia krajowej papryki. Pozwoli to na budowanie trendów prozdrowotnych zarówno
w młodym jak i starszym pokoleniu. Rezultatem powinna być większa niż dotychczas świadomość,
że papryka dobrej jakości produkowana jest w naszym kraju tzn. w Polsce, a także podniesienie
świadomości o walorach żywieniowych papryki.

Przypominamy, że Kampania „Wszystkie smaki i kolory Papryki” jest organizowana dzięki wsparciu ze środków finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Najbliższe wydarzenia:

1. Konferencja rozpoczynająca realizację programu- 25.09.2018r w Warszawie

2. Konferencja Fresh Market- 27.09.2018r w Ożarowie Mazowieckim

Udział ZPPRP w Panelu Dyskusyjnym, organizacja stoiska Zrzeszenia wraz z rozdawaniem próbek papryki, oraz przetworów paprykowych przez hostessy.

Wszelkie relacje z wydarzeń oraz informacje dotyczące kolejnych działań Zrzeszenia będą na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej oraz facebooku.