14 lutego 2018r o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Potworowie, odbędzie się szkolenie  na temat Zatrudniania Cudzoziemców w rolnictwie w 2018r.

Zapraszają: Zrzeszenie Producentów Papryki, Wójt Gminy Potworów- Marek Klimek, EURO-PAPRYKA Potworów.

Zapraszamy!!!