W dniu 11 stycznia 2018r zapraszamy wszystkich chętnych na wyjazd organizowany przez Zrzeszenie Producentów Papryki do Nadarzyna na Targi Sadowniczo -Warzywne.

Koszt przejazdu w obie strony to 20 zł. Zgłoszenia i wpłaty prosimy dokonywać w CDiPR (nowa giełda) w Przytyku do Pana Waldemara Pastuszki, bądź telefonicznie pod nr 516 124 929, natomiast wpłaty na rachunek bankowy 68 9115 0002 0070 0704 7783 0001.

Tematyka TSW

Serdecznie zapraszamy