Zarząd Zrzeszenia:

 1. Mirosław Łuska          – Prezes Zarządu
 2. Jacek Soból                  – V- Prezes
 3. Zdzisław Janowski     – V- Prezes
 4. Robert Dobosz            – Członek Zarządu
 5. Tadeusz Milczarski    – Członek Zarządu
 6. Paweł Myziak              – Członek Zarządu

Prezydium Zarządu:

 1. Mirosław Łuska             – Prezes
 2. Jacek Soból                     – Sekretarz
 3. Zdzisław Janowski        – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 1. Cezary Nolberski             – Przewodniczący
 2. Mieczysław Kowalczyk   – Członek
 3. Paweł Pytkowski              – Członek