Zrzeszenie Producentów Papryki RP informuje, że  w ramach ogłoszonego w dniu 26.07.2018 r. Zapytania ofertowego dotyczącego projektu (zadania) pt. ” Wszystkie smaki i kolory papryki- promocja przy użyciu znaku słowno-graficznego „Polska Smakuje”” wyłoniło podmiot, który zrealizuje to zadanie.

Podmiotem tym jest firma BRANDMATES Sp. z o.o

Serdecznie gratulujemy!