„Razem dla Papryki” – pod takim hasłem odbyło się spotkania inicjacyjne gruby roboczej, której celem będzie wsparcie finansowe planowanych przez Zrzeszenie Producentów Papryki działań promocyjnych. – To wszystko ma się przyczynić do rozwoju naszych gmin i gospodarstw, które zajmują się produkcją warzyw w tunelach, ze szczególnym uwzględnieniem papryki – mówi Paweł Myziak, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki RP.

Paweł Myziak

Paweł Myziak

Spotkanie odbyło się z inicjatywy wójta Potworowa Marka Klimka. Udział w nim wzięli samorządowcy z Przytyka, Klwowa, Rusinowa, Radzanowa, Starej Błotnicy.

W trakcie spotkania wójt Marek Klimek poinformował zebranych o pozyskaniu przez Zrzeszenie Producentów Papryki RP środków finansowych z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw dla promowania sztandarowego produktu subregionu – papryki.

Podczas spotkania jego uczestnicy ustalili najważniejsze kwestie związane z promocją papryki i regionu. Dalsze szczegóły będą ustalane na kolejnych spotkaniach na które ponownie zostaną zaproszeni wójtowie gmin, którzy nie przybyli na spotkanie inicjujące oraz przedstawiciel władz powiatów: Przysucha, Białobrzegi i Radom.

Południe Mazowsza jest największym producentem papryki pod osłonami w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce produkuje się 90 tys. ton papryki, z czego 70 tys. ton w regionie radomskim.

Z wójtem Markiem Klimkiem i Pawłem Myziakiem, wiceprezesem Zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki RP, rozmawiał Radosław Mizera: