Zrzeszenie Producentów Papryki RP

zaprasza na konferencję i warsztaty realizowane w ramach operacji 

„Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw
w małych oraz średnich gospodarstwach”,

które odbędą się w dniach 17-19 października 2018 r. w Sandomierzu oraz w Dwikozach.

Konferencja i warsztaty realizowane są w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W ramach konferencji chcemy przedstawić uczestnikom innowacyjne rozwiązania technologiczne, organizacyjne, wymagania sanitarne oraz możliwe źródła finansowania w przetwórstwie na małą skalę. Warsztaty pozwolą na edukacje praktyczną w dziedzinie przetwarzania produktu ogrodniczego. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się w praktyce z procesem przetwarzania owoców.

W załączniku znajduje się program operacji, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), które prosimy przesłać do dnia 10.10.2018 r. 

Udział w konferencji i warsztatach jest nieodpłatny. Organizator zapewnia, obiady, barek kawowy, materiały szkoleniowe. Dojazd do miejsca konferencji na koszt własny uczestnika.

Propozycję uczestnictwa kierujemy do: producentów sektora ogrodniczego, owocowych grup producentów, doradców do spraw produkcji ogrodniczej, przedstawicieli szkół ogrodniczych i jednostek naukowych, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców działających na rzecz sektora ogrodniczego i spożywczego .

Zapisy pod nr telefonu  516124929

Zapraszamy