Poniżej przedstawiamy członków zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Mirosław Łuska                              Prezes Zarządu
  2. Jacek Soból                                     V-Prezes, Sekretarz Zarządu
  3. Zdzisław Janowski                        V-Prezes, Skarbnik Zarządu
  4. Robert Dobosz                               Członek Zarządu
  5. Tadeusz Milczarski                       Członek Zarządu
  6. Paweł Myziak                                 Członek Zarządu