Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej przedstawiło list otwarty, skierowany do prezesa firmy Unilever Polska Sp. z o.o., w którym żąda natychmiastowego wycofania z emisji reklamy papryki z mediów.

Zarząd Zrzeszenia wyraził swoje daleko idące zaniepokojenie działaniami Unilever Polska. Obecnie emitowana reklama dotycząca papryki marki Knorr – zdaniem Zrzeszenia – nie daje jasnego i wyraźnego przekazu dotyczącego papryki a raczej jest sugeruje że najlepsza papryka pochodzi z Hiszpanii, co w opinii Zrzeszenia nie jest prawdą.

W liście czytamy: – Reklama ta wprowadza polskich konsumentów w błąd. My i nasi producenci mamy poważne obawy co do tego w czym papryka z Hiszpanii jest lepsza od tej produkowanej w Polsce. Chcielibyśmy zaznaczyć, że w Polsce produkuje się paprykę nie gorszą pod każdym względem niż ta produkowana w Hiszpanii. Nie ma i nie będzie naszej zgody na tak jednostronny przekaz dotyczący papryki w Państwa reklamie emitowanej w mediach w Polsce i co za tym idzie, skierowanej do Polaków. (…)

– Nasi producenci nie mają się czego wstydzić i produkują paprykę bardzo dobrej jakości, na pewno nie gorszej od hiszpańskiej. Produkowana na naszym subregionie papryka jest rozpoznawalna i przez konsumentów doceniana nie tylko na naszym polskim rynku, ale także jest eksportowana do innych krajów w Europie. Dlatego niezrozumiały dla naszych producentów papryki jest przekaz, który niesie państwa reklama. (…) Żądamy, aby emisja niefortunnej reklamy została wstrzymana w trybie natychmiastowym ze wszystkich mediów – czytamy.

Dodatkowo ZPPRP wnosi o zmianę reklamy w taki sposób aby nie wskazywała jednoznacznie która papryka jest najlepsza i gdzie są najlepsze warunki do jej produkcji i jednocześnie żąda aby reklamy nie dyskryminowały naszych polskich producentów warzyw i owoców w sytuacji, gdy  warzywa w Polsce produkowane są w wystarczających ilościach nie tylko na rynek krajowy.

Swój list Związek Producentów Papryki skierował do mediów, organizacji rolniczych, UOKiK oraz władz politycznych.

Redakcja serwisu www.sadyogrody.pl poprosiła o komentarz w tej sprawie rzecznika prasowego Unilever Polska, na razie jednak go nie otrzymała.

 

Źródło: www.sadyogrody.pl

Link do artykułu